Duhai MUjahid dan Mujahidah
Qum Faanzir!!


Bangkitlah dan berdirilah , susun barisan dan kekuatan..
Barisan dan kesatuan umat.
Canangkan seruan dan ancaman . Seruan kebenaran dan ancaman kebinasaan jika menolak atau menentang kebenaran...
Gemakan sentiasa Kalam Ilahi , Kumandangkan selalu suara dan seruan kebenaran.

Sampai peringatan ini ke kuping segala insan!
Gempitakan kepada dunia dan kepada manusia ajaran agama Tauhid , ajaran Cita dan Cinta.

Warabbaka Fakabbir!!

Besarnya Tuhanmu , di atas segala!

Tiada kebenaran yang menyamai KebesaranNya.
Tiada kekuasaan yang menyamai KekuasaanNya.
Tiada urusan atau kepentingan yang lebih dari urusan dan kepentingan menjalankan perintahNya
Kecil semuanya dihadapan Allahu Akhbar.
Fana,lenyap dan binasa segala dan BaqaanNya.
Tiada kekuatan selain dari 'azab siksaNya yang akan menimpa.
Tiada harapan selain dari ke RidhaanNya belaka.
Tiada kesulitan apabila ruh telah bersambung dengan Maha Kekuasaan Tuhan yang Tunggal itu.

Watsiyabaka Fathahhir!!

Bersihlah dirimu,lahir dan batinmu!!

hanya dengan kesucian ruh jua Amanah dan Risalah ini dapat engkau jalankan
Risalah dan Amanah ini adalah suci.
Dia tidak boleh dipegang oleh tangan yang kotor,jiwa yang berlumur dosa dan noda.
Hanyalah dengan kesucian ruh engkau dapat memikul tugas dan beban yang berat ini.
Sucilah dirimu , lahir dab batin , baru engkau ajak menempuh jalan kesucian.
Thahirun muthahir , suci dan mensucikan , itulah peribadi Mukmin yang sejati.
Tangan yang berlumuran darah maksiat tidak mungkin akan berbuat khairat kepada dunia dan manusia.
Jiwa yang kotor dan penuh dosa tidak mungkin akan memberikan isi dan erti kepada dunia dan manusia.

Warudza fahjur!!

Jauhilah maksiat,singkiri mungkarat!!

Dosa itu akan menodai dirimu ,akan menghitamkan wajah riwayatmu.
Engkau tidak akan sanggup menghadap jika mukamu tebal dan hitam dengan dosa dan maksiat,
Namamu akan tercemar dihadapan Rabbi,kalau laranganNya tidak engkau singkiri dan jauhi.
Bersihkan keluargamu ,jiran dan tetanggamu mesyarakat bangsamu dari maksiat dan mungkarat dari dosa dan noda.
bangsa dan Negaramu akan karam tenggelam dalam lembah kehancuran dan kebinasaan ,jikalau maksiat dan mungkarat telah menjadi pakaiannya.
Makruf yang harus tegak dan munkar yang harus roboh, adalah program perjuanganmu.
Al-Haq yang harus dimenangi dan bathil yang diharuskan dibinasakan adalah acara dari jihadmu.

Wala tumnun tastaktsir!!

Janganlah engkau memberi kerana mengharap balasan yang banyak!

jalankan tugas ini tanpa mengharapkan balasan dan ganjaran daripada manusia yang ramai.
Menjalankan tugas adalah berbakti dan mangabdi ,tidak mengarapkan balasan dan pujian ,keuntungan benda dan material.
Kekayaan manusia tidak cukup untuk"membalas" jasamu yang tak ternilai itu.
Bukankah tanpa engkau , masyarakat ini akan kering Iman ,kepercayaan dan pegangan.
Bukankah tanpa engkau,masyarakat ini lenyap ditelan kesepian ,tiada suluh dan pelita?
Bukankah tanpa engkau ,hidup ini akan kerdil;hidup kehampaan dari segala kehampaan ,kerana tiada Iman tiada Agama?
Kalau tidak adalah penyuluh-penyuluh baru datang kedunia seperti engkau , alam ini keseluruhanya akan tenggelam dalam kegelapan ,kesepian dan kehampaan.
Jalankan tugas ini kerana hanya mengharapkan ke Ridhaan Tuhanmu jua.

Walirabbika fasybir!

Kerana Tuhanmu,hendaklah engkau sabar!


lakukan tugas dan kewajipan ini dengan segala kesabaran dan ketahanan.
Sabar menerima mushibah yang menimpa ,ujian dan pencubaan yang datang silih berganti.
Sabar menahan dan mengendalikan diri,menunggu pohon yang engkau tanam itu berpucuk dan berbuah
Tidak putus asa dan hilang harapan atau kecewa melihat hasil yang ada kerana tidak seimbang dengan kegiatan dan pengorbanan yang diberikan.
Hanya Ummat yang sabar akan mendapat kejayaan sejati dan kemenangan hakiki.
Hanya Ummat yang bersabar yang akan sampai kepada tujuan.

Hadza dzikrun!

Inilah enam peringatan dan enam suruhan!!
Untuk MUJAHID DAKWAH,SYAHIBUD DAKWAH, SI TUKANG SERU

Comments