Wahai Angkatan BAru

Siapkan dirimu untuk menggantikan angkatan tua,
mereka akan pulang tak lama lagi,
Janganlah engkau menjadi punca kecapi suling,yang bersenandung meratapi tepian yang sudah runtuh,

Mengenangkan masa silam yang telah pergi jauh,
Janganlah engkau membuat kekeliruan lagi seperti pernah dilakukan oleh angkatan yang engkau gantikan,
Teruskan perjalanan ini dengan tenaga dan kakimu sendiri.
Dada bumi cukup luas untuk menerima kehadiranmu,
Penuhilah segenap udara ini dengan kegiatan dan ketekunan,sungguh dan penuh,
Hadapilah tugah Maha Berat ini dengan jiwa besar,
dengan daya juang api semangat yang menyalanya kuat dan keras,

Pupuklah Ruhul-Jihad,semangat revolusioner, radikal dan progresif dalam jiwamu,dan tindaklah sebagai laki-laki dengan perhitungan yang nyata dan pertimbangan yang matang.
Perkayalah dirimu dengan meneladan kepada masa silam,di mana ada yang rebah dan ada yang bangun,ada yang jatuh dan terus berdiri lagi.
Kamu tidak boleh jadi 'plagiator' dari angkatan lama, dan tidak boleh menepuk dada serta meniadakan segala harga dan nilai,jasa dan karya dari angkatan lama.Mereka kaya dengan pengalaman ,engkau kaya dengan cita-cita.

Padulah pengalaman angkatan lama dengan nyala citamu!
Sejarah ini telah lama berjalan bergerak dan berkembang.
Kamu hanyalah tenaga penyambung menyelesaikan bengkalai yang belum selesai.
Meneruskan pekerjaan besar, sundut bersundut dari keturunan yang satu kepada keturunan yang lain,angkatan kemudian angkatan.

Kafilah hidup ini adalah ibarat gelombang di lautan ; menghempas yang satu,menyusul yang lain; memecah yang pertama datang yang kedua.
Sedarilah posisi dan fungsimu dalam sejarah ,dan lakukanlah tugas suci ini dengan pengertian ,keyakinan dan kesabaran!

Insafilah kedaulatan sebagai Pemuda Angkatan Baru, yang hendak menggantikan manusia tua angkatan lama .Tidaklah sama dan serupa antara kedua angkatan zaman itu, kerana sejarah berjalan sentiasa menurut hukum dinamika dan hukum dialektika..

Comments