Yahudi dalam Surah Al-Baqarah

" Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari bani israil, " janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan tuturlah katalah yang baik kepada manusia, laksanalah solat dan tunaikanlah zakat," Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebahgian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. " Al-Baqarah- 83


Ayat ini jelas menunjukkan kaum (Bani Israel) Yahudi sejak dahulu lagi mengingkari perintah Allah.

" Dan mereka (Yahudi dan Nasrani ) berkata , " Tidak akan masuk syurga kecuali orang Yahudi atau Nasrani " itu (hanya) angan-angan mereka. Katakanlah, " Tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar " Al- Baqarah- 111" Dan orang Yahudi berkata," Orang Nasrani itu tidak memiliki sesuatu pegangan ,"dan orang -orang Nasrani juga berkata ." Orang-orang Yahudi tidak memiliki sesuatu pegangan. " Padahal mereka membaca kitab . Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu , berkata seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat, tentang apa yang mereka perelisihkan. Al-Baqarah-113

"Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu (Muhammad) sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, " sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk sebenarnya ." Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah berilmu (kebenaran) sampai padamu , tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Al-Baqarah 120

" Wahai bani Israil! ingatlah nikmu-Ku yang telah Aku berikan kepadamu dan Aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini (pada masa itu). Al-Baqarah- 122

" Ataupun kamu (orang-orang Yahudi dan Nasrani ) berkata bahawa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya adalah penganut Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, " Kamukah yang lebih tahu atau Allah, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah yang ada padanya? " Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Al -Baqarah- 140

" Tidakkah kamu perhatikan para pemuka Bani Israel setelah Musa wafat , ketika mereka berkata kepada seseorang nabi mereka. " Angkatlah seorang raja untuk kami, nescaya kami berperang dijalan Allah." Nabi mereka menjawab, " Jangan-jangan jika diwajibkan atasmu berperang , kamu tidak akan berperang juga?" Mereka menjawab."Mengapa kami tidak akan berperang di jalan Allah, sedangkan kami kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dipisahkan dari anak-anak kami?" Tetapi ketika perang itu diwajibkan atas mereka, mereka berpaling kecuali sebahagian kecil dari mereka . Dan Allah Maha Mengetahui orang-orang yang zalim. Al-Baqarah- 246Comments