mati dan tidur

"Allah memegang nyawa(seseorang) pada saat matinya dan nyawa (seseorang) yang belum mati ketika dia tidur, maka Dia tahan nyawa (orang) yang telah Dia tetapkan kematiannya dan Dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan . Sesungguhnya , pada demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir" Az-Zumar ayat -42

Comments