zionisme and freemasonry

  • Zionisme merupakan ideologi
  • Freemasonry merupakan gerakan
  • Zionisme menutup gerakan induk mereka Freemasonry dalam rangka menguasai alam.
  • Saling bekerjasama
Asas:
  • Monotheisme: Kesatuan tuhan atau yang Maha Esa
  • Nasionalisme: Kebangsaan dan fanatik
  • Humanisme: kemanusian yang adil dan beradab
  • Democratic: Penyatuan suara.
  • Sosialisme: Keadilan sosial adalah untuk Yahudi atau Yahudi menjadi pemimpin di mana sahaja ia berada.
sumber: gerakan freemason

Comments