4 Haiwan yang disebut dalam Al-Quran

1. Nyamuk


" Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil daripadanya. Bagi mereka yang beriman mengetahui bahawa yang demikian itu sesuatu kebenaran daripada Tuhanya, dan mereka yang kafir berkata: Apakah maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkan Nya sesat , dan dengan itu banyak pula orang yang diberiNya petunjuk . Tetapi tidak ada yang Dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang yang fasik" Al-Baqarah : 26


2. Lebah" Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah ," Buatlah sarang di gunung-gunung , di pohon-pohon kayu dan ditempat-tempat yang dibikin manusia, kemudian makanlah dari segala buah-buahan lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dipermudahkan bagimu."Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya , di dalamnya terdapat ubat yang menyembuhkan bagi manusia . Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir" Al-Nahl- ayat 68-69


3. Unta" Maka tidakkah mereka memerhatikan unta, bagaimana diciptakan? Dan langit, bagaimana ditinggikan? Dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan? Dan bumi bagaimana dihamparkan? maka berilah peringatan , kerana sesungguhnya engkau(Muhammad) hanyalah pemberi peringatan" Al-Ghashiyah ayat 17-21.

4. Lalat" Maka manusia! telah dibuat suatu perumpamaan. Maka dengarkanlah! Sesungguhnya sagala yang kamu seru selain Allah tidak dapat diciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya.Dan jika lalat itu merampas sesuatu daripada mereka , mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah. Mereka tidak mengangungkan Allah dengan sebenar-benarnya . Sungguh , Allah Mahakuat Maha perkasa".Al-Hajj ayat 73-74

sumber rujukan : Penulis: Harun Yahya, Buku : Bagi Golongan Berpemikiran

Comments