Mujahadah al-Nafs


Mujahadah al-Nafs


Syeikh Sa’id Hawwa amat menekankan  tarbiyah ruhiyyah  dalam bermujahadah melawan al-Nafs. Pertama, ada berbagai penyakit dalam hati sekiranya ditemui akan menghalangi masuknya cahaya ke dalam hati. Hal ini memerlukan usaha untuk menyingkirkan kewujudan penyakit-penyakit tersebut dan usaha untuk membebaskan dan menyembuhkannya. Kedua, penyebab utama penyakit ini dapat bersifat pemikiran (fikriyah) mahupun kejiwaan (nafsiyah). Penyebab yang bersifat pemikiran ubatnya adalah ilmu dan berfikir, manakala penyebab kejiwaan menyelesaikannya adalah mujahadah. Adapun tentang mujahadah ini diperlukan pembicaraan khusus. Mujahadah pada hakikatnya merupakan pengaruh langsung yang seharusnya muncul dari ilmu yang benar dan zikir berterusan. Ilmu dan zikir adalah dua rukun dalam perjalanan menuju Allah. Maka ilmu yang benar semestinya dapat pula melahirkan mujahadah al-nafs secara langsung. Manakala bekal yang dapat membantu dalam mujahadah ini adalah zikir. Sekiranya ilmu tidak dilahirkan mujahadah, maka itu bukanlah ilmu yang benar.

Comments